Mabuhay ang Pamahalaang Panlalawigan ng Aurora! Pinagtibay ni Kgg. Gerardo A. Noveras ang Memorandum Sirkular Blg 2016-18 para sa paggamit ng wikang Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at korespondensiyang panloob-tanggapan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Aurora.  Memorandum Sirkular 2016 Blg.16 -0018

MS Aurora