Iniimbitahan ang lahat na makinig sa pagtatalakay ni Pambansang Alagad ng Sining Ramon Santos sa lalim at lawas ng katutubong musika sa ikalimang Lektura Romualdez na mangyayari sa 6 Hunyo 2019, 1–3:30nh, sa Museong Vargas, UP Diliman, Lungsod Quezon.

Hinirang noong 2014 na Pambansang Alagad ng Sining para sa Musika si Ramon Pagayon Santos para sa kaniyang ambag sa pagtahak ng ibang direksiyon sa musikang Filipino, partikular sa mga tradisyong hindi hango sa kanluran.

Naglingkod siya bilang Dekano ng Kolehiyo ng Musika ng UP Diliman at nakapagsagawa ng maraming saliksik hinggil sa iba’t ibang anyo ng musikang hitik sa Filipinas.

Ipinangalan sa kinikilang “Arkitekto ng Wikang Pambansa” na si Norberto L. Romualdez ang taunang lektura na naglalayong magtipon ng mga makabuluhang panayam hinggil sa araling kultural na gumagamit ng wikang Filipino.Si Romualdez, na naglingkod bilang Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman ng Filipinas, ang gumawa ng Batas Komonwelt Blg. 184, batas na lumikha sa Surian ng Wikang Pambansa na ngayon ay Komisyon sa Wikang Filipino.

Sinusundan ni Pambansang Alagad ng Sining Santos ang mga naunang tagapanayam sa Lektura Romualdez na sina Ambeth Ocampo, Ruben Reyes, Howie Severino, at Tsanselor Michael Tan ng UP Diliman.

Bukás at libre ito sa publiko. I-click ang Rehistrasyon  o tumawag sa Sangay ng Literatura at Araling Kultural sa 252-1953 o sa email na kwf.slak@gmail.com.