Pagbati kay Tagapangulo at Pambansang Alagad ng Sining Virgilio S. Almario sa pagkakahirang na Tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA).

Lubos na pasasalamat sa inyong patuloy na paglilingkod sa wika at kulturang Filipino!