Muling idaraos ng Filipinas Institute of Translation, Inc. (FIT) sa pakikipagtulungan sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), National Commission for Culture and the Arts (NCCA), at UP Kolehiyo ng Edukasyon ang  “Sawikaan 2016: Pagpili ng Salita ng Taon” kasabay ng “Pambansang Kumperensiya sa Wikang Filipino” na may temang “Wikang Filipino bilang Wikang Siyentipiko” na gaganapin sa 5 – 7 Oktubre 2016, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, sa Benitez Theater, Kolehiyo ng Edukasyon, Lungsod Quezon. Ang nabanggit na okasyon ay tinatangkilik din ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) at ng Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon (CHED).

Ang Sawikaan ay isang mahalagang proyektong nagtatampok sa pamimili ng pinakamahahalagang salita na namayani sa diskurso ng mga Filipino sa nakalipas na taon. Ilan sa mga itinanghal nang Salita ng Taon ay ang canvass (2004), jueteng/huweteng (2005), lobat (2006), miskol (2007), jejemon (2010), wangwang (2012), at selfie (2014). Para sa darating na Sawikaan 2016, napiling nominado ang mga salitang netizen, bully, foundling, hugot, lumad, meme, fotobam, viral, tukod, at milenyal. Mga salita itong dulot ng nauusong laro at teknolohiya; naging laman ng telebisyon, mga social network, at balita; o iniluwal ng sumabog na kontrobersiya sa politika at matinding kalamidad. Samahan kaming balikan ang mahahalagang pangyayaring nagluwal sa mga salitang ito at saksihan kung paano ito bibigyang pakahulugan at ipagtatanggol ng mga kalahok para maging Salita ng Taon 2016! Naniniwala ang FIT na ang proyektong ito ay isang malikhain at mabisang estratehiya para mapatampok ang dinamismo ng wikang Filipino.

Bukod sa pagpili ng salita ng taon, may inimbitahan ding mga respetadong edukador, administrador, at iskolar sa wika na magbibigay ng panayam hinggil sa napapanahong isyung pangwika. Sa taong ito, tema ng kumperensiya ang “Wikang Filipino bilang Wikang Siyentipiko” na magpapatunay na ang wikang Filipino ay lampas na sa pagiging midyum lamang ng pagtuturo at komunikasyon, bagkus, ito ay isang siyentipikong wika na kayang tumapat sa ibang wika ng daigdig at nagsisilbing wika ng lalong mataas na karunungan gaya ng agham at matematika, pilosopiya, ekonomiks, pananalapi, at iba pa. Magkakaroon din ng pakitang-turo na inaasahang makapagbibigay ng mungkahing paraan ng inter-aktibong pagtuturo ngayon sa wika na angkop sa implementasyon ng K to 12 ng DepEd. Sa huli, magkakaroon din ng Workshop upang mailatag ng mga guro ang kanilang mga pangangailangan, sariling ebalwasyon, at pangangailangan sa pagtuturo na maaaring irekomenda sa DepEd para matugunan nila sa lalong madaling panahon lalo na yaong may kaugnayan sa implementasyon ng programang K-12.

Bayarin sa rehistrasyon: P3000.00 (non-refundable, para sa registration fee, am/pm snack, tanghalian, handout, kit,  conference bag, ID, sertipiko, aklat ng Sawikaan)

Kinakailangang magpatala bago ang 23 Setyembre 2016 upang maibilang kayo bilang opisyal na delegado. Kung makapagbabayad sa o bago ang Setyembre 16, makakukuha ng 10% deskuwento. Makipag-ugnay kay Bb. Eilene G. Narvaez sa Tel. No. (02) 547-1860 o Mobile no. 0925-7102481 o sumulat sa [email protected] para sa hiling na opisyal na imbitasyon.