20-22 Hulyo 2018
Pambansang Reoryentasyon sa Panitikan
Central Bicol State University of Agriculture
Pili, Camarines Sur

10-12 Agosto 2018
Pambansang Reoryentasyon sa Panitikan
DepEd Pangasinan
CB Mall Sportshouse, National Highway
Lungsod Urdaneta, Pangasinan

Heads up sa mga taga-Bikol at Pangasinan, ang KWF ang pupunta sa inyong lugar para magdaos ng sumusunod na seminar.

Makipag-ugnayan sa sumusunod para sa rehistrasyon:

Central Bicol State University of Agriculture
Dr. Lourdes Bascuña
0918-3667966
[email protected]

DepEd Pangasinan
Getty Segundo
0916-3868193
[email protected]