7-9 Setyembre 2018
Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender-Based
Naval State University
Naval, Biliran

21-23 Setyembre 2018
Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender-Based
West Visayas State University
Lungsod Iloilo

Makipag-ugnayan sa sumusunod para sa rehistrasyon:

Naval State University
Ayesna Sabocohan
0947-8118658
ayesnasabocohan727@gmail.com

West Visayas State University
Romeo Espedion
0921-2642218
r_espidion@wvsu.edu.ph