Magdaraos ng Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender-Based sa dalawang lugar ang Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa Jose Rizal Memorial State University at La Consolacion College-Bacolod. Gaganapin ito sa 13-15 Abril 2016 sa Jose Rizal Memorial State University, Lungsod Dapitan, Zamboanga Del Norte at 18-20 Mayo 2016 sa La Consolacion College, Lungsod Bacolod, Negros Occidental.

Layunin ng seminar na mapataas ang kamalayang pangkasarian ng mga guro sa pagtuturo ng panitikang gender-based. Magkakaroon ng panayam at talakayan hinggil sa iba’t ibang paksang may kaugnayan sa panitikan, wika, at kasarian. Magsasagawa rin ng pakitang-turo sa kuwentong bayan, tula, at maikling kuwento.

Bukás ito sa mga punong guro, tagapag-ugnay, mga guro sa Filipino at panitikan sa elementarya, sekundarya, at tersiyarya na nasa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Para sa mga interesado, makipag-ugnayan kina Dr. Narcisa N. Bureros (09204034697, [email protected]) sa Jose Rizal Memorial State University at Prop. Edna Fregil (0927-2706463, [email protected]) ng La Consolacion College-Bacolod.