Nangangailangan ang KWF ng tatlong (3) Katuwang Pampangasiwaan (Admin Assistant) para sa proyektong Lingguwistikong Etnograpiya ng Filipinas 2019 (LEF 2019).

Mga Gawain:

 1. Sisinupin ang mga isusumiteng raw file (video, larawan, audio, at iba pang dokumento) ng grantee.
 2. Maghahanda ng metadata ng mga datos na nakalap ng grantee sa fild.
 3. Dadalo sa mga pagsasanay kaugnay sa archiving at pagbuo ng metadata.
 4. Gagawa ng mga administratibong gawain gaya ng pagsasaayos ng mga likidasyon at iba pang kaugnay ng gawain sa pagbabayad at pagtsetsek ng mga isinumiteng likidasyon at reimbursement ng grantee ng LEF 2019.
 5. Tutulong sa paghahanda ng oryentasyon at pagsasanay sa mga grantee.
 6. Magpoproseso ng mga tranche ng mga grantee.
 7. Makikipag-ugnayan at magpa-follow up sa mga grantee (indibidwal at institusyon) ng LEF 2019 kaugnay ng kanilang mga kulang na dokumento at tanong sa proyekto.
 8. Makikipag-ugnayan sa editor para sa pag-eedit ng manuskrito ng LEF 2018.
 9. Maghahanda at magproseso ng mga dokumento gaya sa MOA, liham, at katulad tungo sa pagpapatupad ng proyekto.
 10. Tutulong sa iba pang mga kaugnay na gawain ng proyektong LEF.

Minimum na Kalipikasyon:

 1. Nakapagtapos ng kursong may kaugnayan sa Pangasiwaan o anumang katumbas na edukasyon.
 2. Mahigit isang taóng kaugnay na karanasan (may preperensiya sa mga may karanasan sa mga gawaing administratibo sa gobyerno). Tumatanggap ng bagong gradweyt.
 3.  May kasanayan sa paggamit ng iba’t ibang computer software.
 4. May kakayahan sa paggamit ng mga teknolohiya at handang matutuhan ang mga system application sa paggawa ng metadata.

Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang magsumite ng sumusunod:

 1. Liham aplikasyon para sa posisyon na nakaadres kay Tagapangulong Virgilio S. Almario
 2. Komprehensibong resume, may 2×2 na retrato
 3. Personal Data Sheet Revised 2017
 4. Transcript of Records

Dedlayn ng aplikasyon: 31 Enero 2019, 5nh – dedlayn ng pagsusumite ng aplikasyon

Ipadala ang mga aplikasyon sa:

2P Gusaling Watson, Kalye Jose P. Laurel, San Miguel, Maynila o i-email ang aplikasyon sa [email protected] na may sabjek na “Aplikasyon para sa Katuwang Pampangasiwaan.”

Para sa mga tanong at paglilinaw maaaring makipag-ugnayan kay G. Jay-Mar Luza, Sangay ng Salita at Gramatika sa numero 09173820758.