Nangangailangan ang KWF ng sumusunod:

2 Events Coordinator
1 Junior Cultural Studies Researcher
1 Senior Cultural Studies Researcher
2 In-house writer
2 In-house graphic artist
1 Junior Translator
1 Senior Translator
2 Clerk / Support staff

Tingnan ang link na ito para sa detalye ng kalipikasyon: http://tinyurl.com/KWFrecruitment1

Ang dedlayn ng aplikasyon ay hanggang sa 14 Hulyo 2016.

Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang magsumite ng sumusunod:

(1) Liham aplikasyon (tukuyin ang posisyong inaaplayan)
(2) Komprehensibong resume, may 2×2 na retrato
(3) Transcript of records
(4) Personal Data Sheet (PDS) – CSC Form 212, Revised 2005
Ipadala ang mga aplikasyon sa

OPISINA NG TAGAPANGULO
2F Watson Building, 1610 JP Laurel St.,
San Miguel, Maynila

o magpadala ng email sa [email protected]