Kampo Balagtas 2017

Inaanyayahan ang mga kabataang manunulat na lumahok sa Pambansang Kampo Balagtas 2017 na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) para sa Buwan ng Panitikan sa Abril 2016. Mangyayari ito sa Orion Elementary School, Orion, Bataan mula 31 Marso– 2 Abril 2017.

Ang Kampo Balagtas ay isang pambansang kumperensiya na naglalayong turuan at sanayin sa malikhaing pagsulat ang mga pilíng kabataang manunulat bilang panghihikayat sa kanila na makibahagi sa patuloy na pagpapaunlad at pagpapayaman ng panitikan ng bansa. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ng Araw ni Balagtas na ginugunita tuwing 2 Abril taon-taon.

Bukás ang kumperensiya sa lahat ng mag-aaral na nása ikapito hanggang ikalabing-isang (7–11) baitang na kasapi at nakapaglathala na sa kanilang pahayagang pangkampus. Ang mga kalahok ay pipiliin ng KWF batay sa ipapasang mga kopya ng pahayagang pang-estudyante. Ang pamasahe, pagkain, at akomodasyon ng mga kalahok ay sasagutin ng KWF. Bukod sa mga mag-aaral, magkakaroon din ng mga natatanging panayam at palihan para sa mga tagapayo ng pahayagan ng mga napiling mag-aaral.

Para sa mga nais lumahok, kinakailangang magpadala ang paaralan ng kalahok ng isang portfolio kopya ng pinakamahusay na mga gawa: 3-5 para sa tula at 2-3 para sa sanaysay. Isasama rin sa lahok ang kopya ng diyaryong pangmag-aarala (student paper). Maaaring ipadala ang mga iniscan na kopya, kasama ang opisyal na pormularyo ng paglahok, sa [email protected] o ipadala sa Gusaling Watson, Kalye J.P. Laurel, Malacañang Complex, San Miguel, Maynila. Ang huling araw ng pagpasa ng aplikasyon ay 2 Enero 2017.

DepED Advistory_s2017_002