Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang lahat ng mga guro, mananaliksik, at iskolar sa wika na maging bahagi ng kauna-unahang Pandaigdigang Kumperensiya sa Nanganganib na Wika (International Conference on Language Endangerment) na may temang Sustaining Languages: Sustaining the World.  Gaganapin ito sa 10-12 Oktubre 2018, 8:00nu–5:00nh sa 6/F Conference Center, National Museum of Natural History, Teodoro F. Valencia Circle, Ermita, Maynila.

Layunin ng kumperensiya na: pagsama-samahin ang mga prominenteng iskolar sa pananaliksik ukol sa iba’t ibang aspekto ng nanganganib na wika, dokumentasyon, at revitalization; mailahad ang mga karanasan at pinakamahusay na paraan sa pananaliksik at pagbuo ng programa; matalakay ang iba’t ibang isyu na nakaaapekto sa mga wika; at makabuo ng plano para sa pagtataguyod ng kongkretong proyekto tungkol sa mga nanganganib na wika ng Filipinas.

Kabilang sa mga magiging plenaryong tagapanayam at panel reaktor sina Dr. Peter Austin, SOAS University of London; Dr. Gregory Anderson, Living Tongues Institute for Endangered Languages; Dr. Ganesh Devy, People’s Linguistic Survey of India; Dr. Patrick Heinrich, Università Ca Foscari Venezia;  Dr. Larry Kimura, University of Hawaii-Hilo; Dr. Brendan Fairbanks, University of Minnesota; Dr. Suwilai Premsrirat, Mahidol University; Salem Mezhoud, King’s College London; at Dr. Purificacion Delima, Komisyon sa Wikang Filipino.

Bukás ang aplikasyon sa publiko para sa walumpong (80) slots–limampu (50) mula sa Filipinas, at tatlumpu (30) mula sa ibang bahagi ng daigdig.

I-fill-out ang form ng aplikasyon sa link na nasa ibaba, http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4-6KdSk4taJzSdoO6g4FrEww5QS6Y5QpuSUhDt8QmfjMwvg/viewform?usp=sf_link

Tatanggap ng aplikasyon hanggang sa 7 Setyembre 2018.  Makatatanggap kayo pabatid kung natanggap o hindi mulang 12-17 Setyembre 2018.

Kapag natanggap na kalahok sa kumperensiya, wala kayong babayarang anomang rehistrasyon pero hindi sasagutin ng Komisyon sa Wikang Filipino ang inyong akomodasyon, transportasyon, at pagkain.

Walang bayad ang rehistrasyon.  Mahigpit na ipinagbabawal ang walk-in.  Tanging ang rehistradong kalahok lamang ang tatanggapin.

Para sa iba pang detalye magpadala ng mensahe sa [email protected], o tumawag sa (+63)0932-6348721, (+63)0966-7288549, at (+63)02-2521953.