Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang lahat ng mga estudyante (di-gradwado at gradwado), guro, mananaliksik, at iskolar ng wika na maging bahagi ng Pagsasanay sa Saliksik. Gaganapin ito sa Enero 2020, 8:00nu-5:00nh sa Komisyon sa Wikang Filipino, San Miguel, Lungsod Maynila.

Layunin ng pagsasanay na humubog ng mga mananaliksik mula sa iba-ibang bahagi ng bansa. Sa paglalahad at pagbabahagi ng mga mahuhusay na tagapagsalita, matatalakay ang iba-ibang kaalaman sa proseso at pagsasagawa ng isang masinop at responsableng pananaliksik. Gayundin ang mga nararapat na tandaan, isaalang-alang, at ihanda ng isang mananaliksik sa pagdodokumento ng wika. 

Kung nais lumahok, sagutan lamang ang pormularyong ito.

Hanggang 15 Disyembre 2019 ang pagsusumite ng aplikasyon.  May 30 slots para sa mapapalad na aplikante. Makatatanggap ng liham mula sa KWF ang mga mapipiling aplikante.