TUMATANGGAP NA muli ng mga nominasyon ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa Gawad Dangal ng Wikang Filipino, isa sa mga pinakamataas na pagkilalang ipinagkakaloob nito sa mga alagad ng wika sa iba’t ibang larang.

Bukás ang nominasyon para sa lahat ng indibidwal samahan, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino.

Makakasama ng mga hihiranging Gawad Dangal ng Wikang Filipino 2017 ang natatanging talaang kinabibilangan nina Padre Roque F. Ferriols (Pilosopiya, 2014), Louie Tabing (Peryodismo, 2014), Dr. Florentino Timbreza (Pilosopiya, 2015),  Leonida Villanueva (Lingkodbayan, 2015), Ruben T. Reyes (Batas, 2016), at Tereso Tullao Jr. (Ekonomiks, 2016).

Hanggang 17 Hunyo 2017 ang hulíng araw ng pagpapása ng nominasyon. Para sa karagdang impormasyon, mangyaring tumawag sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa 736-2519, o magpadala ng email sa komisyonsawika@gmail.com. I-click para sa pormularyo.