Inaanyayahan ang mga empleado mula sa mga lalawigan, lungsod, at bayan na sakop ng Rehiyon 3 na dumalo sa kauna-unahang Panrehiyong Seminar sa Korespondensiya Opisyal na isasagawa sa 18-19 Pebrero sa Malolos Sports and Convention Center, Mac Arthur Highway, Malolos, Bulacan.

Walang babayarang rehistrasyon! Ang transportasyon, pagkain (sa loob at labas ng seminar), at akomodasyon ay maaaring kunin sa pondo ng pamahalaang lokal.

Makipag-ugnayan sa sumusunod:

I-click ang link sa ibaba kung nais magpatala

Ang gawaing ito ay pinamamahalaan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa Kagawaran ng Interyor at Lokal na Pamahalaan at Pamahalaang Lungsod ng Malolos.

Para mga dadalo, hinihiling na i-fill out ang form ng rehistrasyon.

I-click para sa DILG Panrehiyong Memorandum Sirkular Blg. 2018-017