KAPASIYAHAN 2016

BLG.-16-03S2016_KAPASIYAHAN SA PROYEKTONG DANDANIW NGAYONG BUWAN NG PANITIKAN

BLG.-16-04S2016_KAPASIYAHAN PARA SA PROYEKTONG SUMMIT SA WIKA AT KALIKASAN AT KALIGTASAN

BLG.-16-05S2016_KAPASIYAHAN PARA SA PROYEKTONG ARAW NG AKLAT DIA DEL LIBRO WORLD BOOK DAY NGAYONG BUWAN NG PANITIKAN

BLG.-16-09S2016_PINAGTBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA DOKUMENTASYON NG WIKA AT KULTURANG AGTA

BLG.-16-10S2016_PINAGTIBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA SELYO NG KAHUSAYAN SA SERBISYO PUBLIKO

BLG.-16-11S2016_PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA AKLATANG BALAGTAS

BLG.-16-12S2016_PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGHIMOK SA KORTE SUPREMA NA IDAGDAG ANG KURSONG PAGSASALIN NG MGA DOKUMENTONG PAMBATAS SA KURIKULUM NG EDUKASYON SA BATAS

BLG.-16-13S2016_PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGHIMOK SA KORTE SUPREMA NA ISALIN SA FILIPINO ANG MGA DOKUMENTONG PAMBATAS

BLG.-16-14S2016_PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA SELYO NG KAHUSAYAN SA PAGGAMIT NG FILIPINO

BLG.-16-15S2016_PINATIBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA TIMPALAK IISPEL MO BLG.-16-16S2016_PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA AKLAT NG BAYAN 2016

BLG.-16-17S2016_PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA RPRINT AT PAGSASAPANAHON

BLG.-16-18S2016_PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA PROYEKTONG KAYAMANANG PANGWIKA BILANG PAMANANG BAYAN PANGONGOLEKTA AT PAGSUSURI NG MGA KORPUS AT PAGPAPANGKAT NG MGA WIKA

BLG.-16-19S2016_PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA SEMINAR NA USWAT DANGAL NG FILIPINO 2016

BLG.-16-20S2016_PINAGTITBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAMBANSANG KONGRESO SA INTELEKTUWALISASYON NG FILIPINO

BLG.-16-21S2016_PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN PARA SA MEDYO MATAGALANG PLANO 2017 2020

BLG.-16-22S2016_PINAGTITIBAY PARA SA PLANO SA PAMAMAHAGI DISTRIBUSYON NG MGA PUBLIKASYON NG KWF

BLG.-16-01S2016_ PAGGUGOL NG PHP2.88M PONDO PARA SA PROYEKTONG PAMBANSANG PROGRAMA SA INTELEKTUWALISASYON NG FILIPINO NG KWF AT CHED

BLG.-16-02S2016_KAPASIYAHAN PARA SA PAGDIRIWANG NG BUWAN NG PANITIKANG FILIPINO