Basahin ang Proklamasyon Blg. 1007, s. 2015 hinggil sa pagdiriwang ng sentenaryo ng kapanganakan ng mga Pambansang Alagad ng Sining. Kabilang sa mga nagdiriwang si N.V.M. Gonzalez (8 Setyembre 1915–28 Nobyembre 1999), Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan. Ang kaniyang akdang Seven Hills Away ay isinalin sa Filipino (Pitóng Gulod pa ang Layo) ni Ed Maranan. Nasa ilalim ito ng KWF Aklat ng Bayan na naglalayong itampok ang wikang Filipino bilang wika ng paglikha at saliksik.

 

 

KWF Aklat ng Bayan 2015
Salin ni Ed Maranan