Nangangailangan ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ng:

Dalawang (2) Tagapag-ugnay para sa Publikasyon

Kalipikasyon:

• Nakapagtapos ng apat na taong kurso na may kaugnayan sa wika, panitikan, o kaugnay na larang
• Organisado at may kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang indibidwal at/o organisasyon
• Mahilig sa panitikan at pagbabasá

Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang magsumite ng sumusunod:

• Liham aplikasyon (tukuyin ang posisyong inaaplayan)
• Komprehensibong resume, may 2×2 na retrato

Ipadala ang mga aplikasyon sa [email protected]

Ang dedlayn ng aplikasyon ay hanggang sa 13 Setyembre 2019.

Para sa iba pang bakanteng posisyon i-click