Sampung (10) guro mula sa iba’t ibang panig ng bansa ang pararangalan ng Komisyon sa Wikang Filipino bilang mga Ulirang Guro sa Filipino para sa taóng 2018 dahil sa hindi matatawarang sigasig na ipinamalas sa pagsusulong ng Wikang Filipino at mga wika at kultura ng kanilang rehiyon.

Maingat na pinili ang mga gurong tatanggap ng gawad batay sa kanilang mga makabuluhang ambag sa mga saliksik pangwika at pangkultura ng kanilang rehiyon, mga gawain sa pagpapalaganap at promosyon ng Wikang Filipino, kultura, at wika ng rehiyon sa larangan ng pagtuturo sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng publikasyon, seminar, pagsasanay, palihan, at iba pang katulad na gawain, at pangunguna sa pagpapahalaga sa pamanang pangwika at pangkultura ng Filipinas kaagapay ng pagtataguyod at pagpapaunlad sa wikang Filipino.