Kagawaran ng Edukasyon Memorandum Pangkagawaran Blg. 021 Serye 2018

Layunin ng seminar na mapataas ang kamalayang pangkasarian ng mga guro sa pagtuturo ng panitikang gender-based.  Magkakaroon ng panayam at talakayan hinggil sa iba’t ibang paksang may kaugnayan sa panitikan, wika, at kasarian.  Magsasagawa rin ng pakitang-turo sa kuwentong bayan, tula, at maikling kuwento.

Bukás ito sa mga punong guro, tagapag-ugnay, mga guro sa Filipino at panitikan sa elementarya, sekundarya, at tersiyarya na nasa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Para sa pagpapatalâ at iba ipang detalye, makipag-ugnay sa sumusunod:

Mariano Marcos State University, Batac, Ilocos Norte
Dr. Eliza S. Lopez
Direktor, Sentro ng Wika at Kultura
[email protected], 0933-8579872
Benguet State University, La Trinidad, Benguet
Dr. Winston N. Ros
Direktor, Sentro ng Wika at Kultura
[email protected], 0920-6830945
*Ang petsa ng Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender-Based sa Benguet State University ay sa 26-28 Abril 2018, tentatibong petsa lamang ang nakasulat sa DepEd Memorandum Pangkagawaran Blg. 021, s. 2018.  Makipag-ugnayan kay Dr. Winston Ros para sa kaukulang detalye.
Naval State University, Naval, Biliran 
Prop. Ayesna O Sabocohan
Direktor, Sentro ng Wika at Kultura
[email protected], 0947-8118658
West Visayas State University, Lungsod Iloilo
Prop. Romeo T. Espedion Jr.
Direktor, Sentro ng Wika at Kultura