Lungsod Maynila – Muling binubuksan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang pinto ng tanggapan para sa mga nais maging bahagi ng iba’t ibang gawad at timpalak pangwika na idinadaos ng KWF taon-taon.

Tampok sa pinagtibay nitong memorandum ang paghimok sa iba’t ibang institusyon at sektor na lumahok sa iba’t ibang timpalak na idinadaos tuwing Buwan ng Wika. Isa na rito ang KWF Kampeon ng Wika, na kumikilala sa mga indibidwal o pangkat na nag-ambag sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng Filipino at mga wika ng Filipinas. Ang KWF Gawad Dangal ng Wikang Filipino naman ay kumikilala sa mga indibidwal o samahan, sa pampubliko o pribadong sektor, na may natatanging ambag sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino.

Mayroon ding mga timpalak na nais himukin ang kabataan para sa pagpapauswag ng kaalamang pangwika: Ang Sali(n) na, Chitang! ay naghihikayat sa mga kabataan edad 12-17 na lumahok sa pagsasalin sa Filipino ng mga akdang isinulat ng mga kilalang manunulat sa bansa. Samantala, ang iKabataan Ambásadór sa Wika o iKAW, ang pinabagong patimpalak ng KWF, ay naglalayong mobilisahin ang mga kabataang Filipino tungo sa aktibong pangangalaga at pagtataguyod ng mga katutubong wika ng Filipinas.

Bukod pa rito, patuloy na itinataguyod ng KWF ang wikang pambansa bilang isang intelektuwalisadong wika. Patuloy na kinikilala ng KWF ang mga gurong gumagamit ng Filipino sa pagtuturo sa Gawad Ulirang Guro sa Filipino. Mataas na pagkilala naman sa mga saliksik sa iba’t ibang larangan ang Gawad Julian Cruz Balmaseda para sa tesis at disertasyon na nagpakita ng masinop na paggamit sa wikang Filipino.

Maaaring makita ang nasabing memorandum o sumulat sa [email protected] para sa iba pang mga detalye tungkol sa mga timpalak.

Itinatag ang KWF sa bisa ng Batas Republika Blg. 7104 na may mandato sa pagtataguyod ng saliksik, pagpapaunlad, at preserbasyon ng wikang Filipino at mga katutubong wika ng Filipinas.