CHED, SUPORTADO ANG FILIPINO BÍLANG WIKA NG KOMUNIKASYON

Sinuportahan ng Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon (CHED) ang paggamit ng wikang Filipino bilang opisyal na wika ng komunikasyon. Sa ipinadalang liham na may petsang 5 Enero 2015, ipinaabot ni Tagapangulong Patricia B. Licuanan ng CHED kay Tagapangulong Virgilio S. Almario ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na sinusuportahan nito ang pagpapatupad ng Kautusang continue reading : CHED, SUPORTADO ANG FILIPINO BÍLANG WIKA NG KOMUNIKASYON