Mula sa Rappler: Pagtuturo at paggamit ng Filipino sa kolehiyo limitado pa rin

Ayon sa survey na isinagawa ng Komisyon sa Wikang Filipino, limitado pa rin sa mga asignatura o kursong itinuturo sa wikang pambansa sa mga unibersidad. Dapat nang simulan ng mga kolehiyo at unibersidad ang reporma sa kanilang mga patakaran at programa para sa Filipino upang maisulong ang wikang pambansa. Iminungkahi ito ng Komisyon sa Wikang continue reading : Mula sa Rappler: Pagtuturo at paggamit ng Filipino sa kolehiyo limitado pa rin