Mga guro, maging malikhain sa pagtuturo ng Filipino

Mula sa Rappler: ‘Hindi makaaasang magiging mahusay na mahusay ang mag-aaral kung hindi mahusay na mahusay ang modelo – ang mga guro’. I-click ang sumusunod na link para sa buong artikulo mula sa rappler.com. http://rappler.com/nation/101762-guro-maging-malikhain-pagtuturo-filipino Retrato ni Joel Leporada. Mula sa rappler.com