Libreng forum para sa mga propesor ng Agham at Matematika, iiisponsor ng KWF

Mag-iisponsor ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ng isang araw na seminar para sa mga guro ng Agham at Matematika sa kolehiyo. Pinamagatang Forum para sa Pagtuturo ng Agham at Matematika sa Filipino: Mga Hamon, Karanasan, at Tugon, mangyayari ito sa 8 Oktubre 2015, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 nghapon, sa Tanghalang Teresita Quirino ng continue reading : Libreng forum para sa mga propesor ng Agham at Matematika, iiisponsor ng KWF