Komisyoner Jerry B. Gracio, S.E.A Write Awardee ng Filipinas ngayong 2015

Malugod na binabati ng KWF si Komisyoner Jerry B. Gracio, kinatawan ng wika sa  Samar-Leyte, sa pagtanggap niya ng prestihiyosong South East Asian Writers Award (SEA Write Award). Pagkilala ang gawad na ito sa pinakamahuhusay na manunulat ng Timog Silangang Asya at iginagawad ng maharlikang pamilya ng Thailand mula pa noong 1979. Maaaring basahin ang continue reading : Komisyoner Jerry B. Gracio, S.E.A Write Awardee ng Filipinas ngayong 2015