Tawag para sa KWF Grants Program

KWF Grants Program Ang KWF Grants Program ang taunang programa ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa mga organisasyong pangwika at pampanitikan upang maging katuwang sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa Filipinas. Alisunod sa mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino na manghikayat at paunlarin ang wikang Filipino sa pamamagitan continue reading : Tawag para sa KWF Grants Program