Kalendaryo sa Buwan ng Wikang Pambansa 2015

Filipino: Wika ng Pambansang Kaunlaran ang tema para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2015. Alamin kung paano kayo makalalahok sa maraming aktibidad para sa wika at kulturang Filipino.

ULIRANG GURO SA FILIPINO 2015

Ang Ulirang Guro sa Filipino ang taunang gawad na ibinibigay ng Komisyon sa Wikang Filipino sa mga pilî at karapat-dapat na guro sa Filipino sa kahit anong antas ng edukasyon sa bawat rehiyon. PORMULARYO PARA SA ULIRANG GURO SA FILIPINO