ORTOGRAPIYANG ILOKANO 2015 (Borador)

Inaanyayahan ang lahat ng mga Ilokano na basahin at magkomento sa borador ng rebisadong Ortograpiyang Ilokano. Bunga ang ortograpiyang ito ng Konsultasyon sa Ortograpiyang Ilokano noong 12 Hunyo 2015 sa University of Northern Philippines, Lungsod Vigan. Ipadala ang inyong mga komento sa komisyonsawika@gmail.com. Tatanggap ang KWF ng mga mungkahi o komento hanggang 30 Setyembre 2015, continue reading : ORTOGRAPIYANG ILOKANO 2015 (Borador)