Embahada ng Czech Republic at Komisyon sa Wikang Filipino, sumabak sa programang palitang salin

Pumirma ang Embahada ng Czech Republic at ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa isang Memorandum ng Pagkakaunawaan na nagsasapormal sa pagkakaroon ng isang programang palitang salin ang Czech Republic at Filipinas noong 23 Hulyo 2015 sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA).   Tampok sa programa ang mga salin ng akdang continue reading : Embahada ng Czech Republic at Komisyon sa Wikang Filipino, sumabak sa programang palitang salin