Kumperensiya sa Wika at Panitikang Waray ng KWF, mangyayari na sa 26-28 Pebrero 2014

Itatampok ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Leyte Normal University (LNU) ang wika at panitikang Waray sa Pinulungan Ngan Panurat: Pambansang Kumperensiya sa Wika at Panitikang Waray sa 26-28 Pebrero 2015 sa LNU Gymnasium, Leyte Normal University, Lungsod Tacloban, Leyte. Hinahangad rin ng kumperensiya na magkaroon ng mga talakayan sa mga isyu at pagbabago continue reading : Kumperensiya sa Wika at Panitikang Waray ng KWF, mangyayari na sa 26-28 Pebrero 2014