SALI(N) NA, POE!

SALI(N) NA, POE! Ang Sali(n) Na, Poe! ay isang timpalak sa pagsasalin sa Filipino ng mahahalagang tekstong pampanitikan na naglalayong hikayatin ang mga kabataan na lumahok sa gawaing pagsasalin. Para sa taóng 2017, ang tekstong isasalin ay ang mga piling tula ni Edgar Allan Poe. Ito ay bukas sa lahat ng kabataang nása edad 12–17. continue reading : SALI(N) NA, POE!