1

Tawag para sa mga nominasyon sa Gawad Dangal ni Balagtas 2016

Tawag sa Nominasyon para sa Dangal ni Balagtas 2016

 

TUNGKOL SA DANGAL NI BALAGTAS:

Kumikilala sa mataas na ambag sa panitikan, ang Dangal ni Balagtas ay iginagawad sa mga institusyon na nakapag-ambag sa pagpapayaman ng panitikan ng Filipinas at/o manunulat at alagad ng sining na nakalikha ng mga akdang nag-iiwan ng bakás o humahawi ng landas sa larangan ng pagsusulat. Pangunahing konsiderasyon ang pagpapamalas ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa Filipino at iba pang wikang panrehiyon o panlalawigan. Isinasaalang-alang din ang mga nalathalang aklat at iba pang akda na pawang kinikilala sa angkin nitong husay, lawak, at lalim, alinsunod sa matalisik na pagtanaw ng mga kritiko at pangkalahatang publiko. Ang mga nakaraang tumanggap nito ay sina Lamberto E. Antonio (2013), Teodoro “Teo” T. Antonio (2014), at Rogelio G. Mangahas (2015).

PANUNTUNAN:

  1. Bukás ang nominasyon sa mga institusyon at/o manunulat na nakapag-ambag sa pagpapayaman ng panitikan ng Filipinas. Ang mga ambag ay dapat na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa wikang Filipino.
  2. Ang mga nominado ay marapat na manggaling sa rekomendasyon ng indibidwal o pangkat. Maaaring i-download ang pormularyo ng nominasyon sa link na ito.
  3. Para sa nominasyon, mangyaring sumulat kalakip ang anumang credential o mga dokumentong magpapatotoo sa kanilang mga ambag at ipadala sa: Lupon sa Dangal ni Balagtas 2016, Sangay ng Salin, Komisyon sa Wikang Filipino, Gusaling Watson,1610 Kalye J.P. Laurel, Malacañang Complex, San Miguel, Maynila

4. Ang huling araw ng pagpapasa ng nominasyon ay sa 26 Pebrero 2016.

5. Ang tatanghaling Dangal ni Balagtas 2016 ay tatanggap ng naturang gawad sa iginagayak na programa ng KWF sa Orion, Bataan.

6. Para sa iba pang detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa Sangay ng Salin sa telepono blg. (02) 708-6972 o sa Sangay  ng Edukasyon at Networking sa telepono blg. (02) 736-2519, o magpadala ng email sa komfil@kwf.gov.ph.

 
ROGELIO G. MANGAHAS, TUMANGGAP NG GAWAD DANGAL NI BALAGTAS MULA SA KWF

Ipinagkaloob ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Gawad Dangal ni Balagtas kay Rogelio G. Mangahas, isa sa mga nanguna sa kilusang modernista sa panulaang Filipino, noong 30 Marso 2015 sa pagdiriwang ng Araw ni Balagtas sa Orion Elementary School, Orion, Bataan.

 

Túbong Cabiao, Nueva Ecija si Mangahas at ipinanganak noong 9 Mayo 1939. Kabilang siya sa tinatawag na ‘Tungkong-bato ng Panulaang Makabago’ noong dekada 60.  Kasama sina Lamberto Antonio at Rio Alma, pinasiklab niya ang sariwa at makabuluhang pagbabago sa panulaang Filipino.
Itinuturing na mahalagang aklat at muhon sa panitikang Filipino ang kaniyang unang aklat na Duguang Plakard at iba pang Tula (1970).  Awtor din siya ng aklat ng mga haiku, ang Gagamba sa Uhay, na pinagkalooban naman ng National Book Awards ng Manila Critics Circle noong 2006.

 

Bukod sa pagiging makata, si Koyang Roger, na karaniwang tawag kay Mangahas, ay isa ring editor, tagasalin, at propesor. Maybahay niya ang batikang manunulat at propesor na si Fe B. Mangahas.

 

Ang Gawad Dangal ni Balagtas ay isang lifetime achievement award na ipinagkakaloob sa pilíng manunulat at/o institusyon na nakapag-ambag sa pagpapayaman ng panitikan ng Filipinas. Kinikilala ng gawad ang mga alagad ng sining na nakalikha ng mga akdang nag-iwan ng bakas at humawi ng landas sa larangan ng pagsusulat.

Unang ipinagkaloob ang Gawad Dangal ni Balagtas kay Lamberto Antonio noong 2013 at sinundan ni Teodoro “Teo” T. Antonio noong 2014.