Sali(n) Na! Luna 2016, tumatanggap na ng mga lahok

Tumatanggap na ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ng mga salin ng Impresiones ni Heneral Antonio Luna para sa Sali(n) Na! 2016 sa pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-150 anibersaryo ng bayani. Ang Sali(n) Na! ay taunang programa ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan ng bansa tungo sa layuning makalikha ng repositoryo continue reading : Sali(n) Na! Luna 2016, tumatanggap na ng mga lahok