Pagbati sa mga bágong hirang na kawani ng Komisyon sa Wikang Filipino:

JOHN ENRICO C. TORRALBA
Chief Language Researcher
Date of Appointment / Issuance: 16 Setyembre 2016
Date of CSC Attestation: 5 Oktubre 2016

ROY RENE S. CAGALINGAN
Senior Language Researcher
Date of Appointment / Issuance: 1 Setyembre 2016
Date of CSC Attestation: 5 Oktubre 2016

ROSAVILLA D. MANANES
Senior Administrative Assistant II
Date of Appointment / Issuance: 1 Setyembre 2016
Date of CSC Attestation: 5 Oktubre 2016

talaan-ng-mga-bagong-hirang-na-kawani