Ang Talós-Wika ay ang bago at naiibang programa ng KWF para sa pag-aaral ng iba’t ibang wika, banyaga man o katutubo. Isa itong libreng klase sa piling mga wika na sisimulan sa unang linggo ng Disyembre. Unang wikang itatampok ang Filipino Sign Language o FSL, na katutubong wika ng mga Filipinong bingi, na nalalapit na ring matanghal bilang pambansang wikang senyas ng Filipinas. Kasabay nito ang Bahasa Indonesia-Malaysia, pambansang wika ng Indonesia at Malaysia, na isa sa pinakaginagamit na wika sa Timog Silangang Asya.

Magtatagal nang limang linggo na may tig-tatlong oras na sesyon ang mga klase. Para sa mga nais dumalo, magtungo sa link na ito: http://bit.ly/Talos-Wika.

Layunin ng programa na ito na palaganapin ang pagmamahal sa mga wika, katutubo at banyaga, sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga ito. Bahagi din ito ng mandato ng KWF na palaganapin ang mga katutubong wika ng bansa at palakasin ang katatasan sa wika ng marami para maging katuwang nito sa iba’t ibang gawain.

Para sa mga detalye o tanong tungkol sa programang ito, maaaring mag-text kay Earvin Pelagio sa 09064977670 o mag-email sa [email protected].