Tawag sa Nominasyon para sa Dangal ni Balagtas 2016

 

TUNGKOL SA DANGAL NI BALAGTAS:

Kumikilala sa mataas na ambag sa panitikan, ang Dangal ni Balagtas ay iginagawad sa mga institusyon na nakapag-ambag sa pagpapayaman ng panitikan ng Filipinas at/o manunulat at alagad ng sining na nakalikha ng mga akdang nag-iiwan ng bakás o humahawi ng landas sa larangan ng pagsusulat. Pangunahing konsiderasyon ang pagpapamalas ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa Filipino at iba pang wikang panrehiyon o panlalawigan. Isinasaalang-alang din ang mga nalathalang aklat at iba pang akda na pawang kinikilala sa angkin nitong husay, lawak, at lalim, alinsunod sa matalisik na pagtanaw ng mga kritiko at pangkalahatang publiko. Ang mga nakaraang tumanggap nito ay sina Lamberto E. Antonio (2013), Teodoro “Teo” T. Antonio (2014), at Rogelio G. Mangahas (2015).

PANUNTUNAN:

  1. Bukás ang nominasyon sa mga institusyon at/o manunulat na nakapag-ambag sa pagpapayaman ng panitikan ng Filipinas. Ang mga ambag ay dapat na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa wikang Filipino.
  2. Ang mga nominado ay marapat na manggaling sa rekomendasyon ng indibidwal o pangkat. Maaaring i-download ang pormularyo ng nominasyon sa link na ito.
  3. Para sa nominasyon, mangyaring sumulat kalakip ang anumang credential o mga dokumentong magpapatotoo sa kanilang mga ambag at ipadala sa: Lupon sa Dangal ni Balagtas 2016, Sangay ng Salin, Komisyon sa Wikang Filipino, Gusaling Watson,1610 Kalye J.P. Laurel, Malacañang Complex, San Miguel, Maynila

4. Ang huling araw ng pagpapasa ng nominasyon ay sa 26 Pebrero 2016.

5. Ang tatanghaling Dangal ni Balagtas 2016 ay tatanggap ng naturang gawad sa iginagayak na programa ng KWF sa Orion, Bataan.

6. Para sa iba pang detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa Sangay ng Salin sa telepono blg. (02) 708-6972 o sa Sangay  ng Edukasyon at Networking sa telepono blg. (02) 736-2519, o magpadala ng email sa [email protected]