1

Timpalak at Gawad

Dangal ng Wikang Filipino

Gawad Julian Cruz Balmaseda 2021

iKabataaan Ambasador sa Wika 2020

Kampeon ng Wika 2020

KWF DANGAL NI BALAGTAS 2020

Sanaysay ng Taon 2020

Talaang Ginto 2020

Timpalak Jacinto 2020