Timpalak ito sa pagsulat ng tula at maikling kuwento para sa lahat ng Filipinong edad 12-17. Tampok sa taóng ito ang mga wikang Pangasinan, Maguindanao, Chavacano, at Hiligaynon.

Maikling kuwento: 5-15 pahina ang entri

Tula: 5-10 tula bawat entri

Bawat entri ay dapat naka-PDF, doble espasyo (maliban sa tula), may font na Arial o Times New Roman na 12pts, nasa papel na 8.5” x 11”, at may mga margin na 1 pulgada. Huwag lagyan ng pangalan ang file ng mga lahok.

Ilagay ang entri sa isang selyadong long brown envelope na nagtataglay ng sumusunod:

(1) tatlong hard copy ng lahok;
(2) notaryadong pormularyo sa paglahok;
(3) notaryadong pormularyo sa pahintulot ng magulang;
(4) sertipikasyon mula sa principal ng paaralan para sa mga estudyante o sertipikasyon mula sa punong barangay para sa mga out of school youth; at
(5) soft copy ng sipi na maaaring ilagay sa CD o flashdrive.

Pamagat lamang ng lahok at ang kategorya nito ang ilalagay sa envelope.

Ipadala ang mga lahok sa:

Lupon sa Uswag Darepdep
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusaling Watson, 1610 Kalye JP Laurel
Malacañang Complex, 1005 San Miguel, Maynila

Para sa mga magsusumite online, ipadala ang mga nabanggit na kahingian sa [email protected] Ilagay ang “Uswag Darepdep (wika ng lahok)” bilang Subject.

Hindi kalipikado ang mga entri na nagwagi na sa ibang timpalak bago ang 1 Pebrero 2018.

Kailangang matanggap ng KWF ang lahat ng lahok bago o sa 1 Pebrero 2018.

Ang mga magwawagi ay pagkakalooban ng plake at sumusunod na gantimpalang salapi:

Unang gantimpala: PHP15,000
Ikalawang gantimpala: PHP10,000
Ikatlong gantimpala: PHP5,000
Anumang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi mababago. Ang mga nanalong lahok ay hindi na ibabalik ng KWF at angkin na rin nito at ng ka-tagapagtaguyod nito ang unang opsiyon na mailathala ang mga nagwaging lahok nang walang royalty sa may-akda.

Ang Timpalak Uswag Darëpdrëp ay timpalak pampanitikan sa Filipinas na naglalayong mangalap at ipalaganap ang pinakamahuhusay na akdang pampanitikan mula sa iba’t ibang rehiyon ng bansa na likha ng mga kabataang edad 12-17. Mula ito sa Sebwanong “uswag” na nangangahulugang “sulong” at sa Ilokanong “darëpdëp” na nangangahulugang “haraya.”