Pinasinayaan ngayon ang Bantayog-Wika para sa wikang Tuwáli, bílang pagpaparangal sa mgakatutubong wika ng Filipinas, sa Lamut, Ifugao.

Ang Bantayog-Wika, na likha ng tanyag na eskultor na si Luis “Junyee” E. Yee Jr., ay magkatuwang na inilantad sa madla nina Bb. Christianne Jewel Insigne bílang kinatawan ni Senadora Loren B. Legarda, Dr. Diosdado Aquino, Campus Director at bílang kinatawan ng
Pangulo ng Ifugao State University na si Dr. Serafin L. Ngohayon, Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura na si Dr. Leudane L. Loñez, at Pambansang Alagad ng Sining at Tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino Virgilio S. Almario.

Yari ang hubog-kawayang bantayog sa stainless steel at may taas na sampung talampakan.
Nakaukit sa katawan nito ang baybaying bersiyon ng “Pag-ibig sa Tinubuang Bayan” ni Andres
Bonifacio. Lumiliwanag din ang teksto para sa mga nais bumisita sa kinatatayuan nito sa plaza
tuwing gabi.

Ang wikang Tuwáli, batay sa mga saliksik ay isa sa pinakagamiting wika sa lalawigang Ifugao.
Matatagpuan ang mga nagsasalita nito sa mga bayan ng Kiangan, Hingyon, Hungduan, at ilang
bahagi ng Lamut, Asipulo, Lagawe, at Banaue; at sa ilang nakapaligid na lalawigan gaya ng
Nueva Vizcaya, La Union, Isabela, at Quirino.

Mababása ang karagdagang impormasyon tungkol sa wikang Tuwáli sa marker na kapuwa
mayroon sa wikang Tuwáli at Filipino.

Inaasahan ang pagtatayo ng iba’t ibang Bantayog-Wika sa Filipinas na mayroong 130
katutubong wika at itinuturing na di-materyal na pamanang pangkultura o intangible cultural
heritage. Itinataguyod ito ng Tanggapan ni Senador Loren B. Legarda at Komisyon sa Wikang
Filipino.