1

Ulirang Guro at Kampeon ng Wika

Ulirang Guro

Kampeon ng Wika