Ugsad ng Literatura_poster

Gaganapin ang Ugsad ng Literatura sa Bisayas Nakatundan: Pambansang Kumperensiya sa Wika at Panitikang Hiligaynon, Kinaray-a, at Akeanon sa 1-3 Disyembre 2014 sa West Visayas State University sa La Paz, Iloilo. Layunin ng kumperensiya na itampok ang wika, kultura, at panitikang Hiligaynon, Kinaray-a, at Akeanon.
Pag-uusapan ang mga kinakaharap nitong isyu at pagbabago bilang mahalagang sandigan sa higit pang pagpapaunlad ng wika at panitikang Filipino. Ang mga paksang tatalakayin ay: Pag-ulikid sa Kasaysayan ng Literatura sa Bisayas Nakatundan; Panitikan ng Kanlurang Bisayas at ang Pagbuo ng Panitikang Pambansa; ang Kontemporaneong Literatura Sang Bisayas Nakatundan; at Mga Wika sa Bisayas Nakatundan sa Panahon ng K-12 at MTB-MLE.
Itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), Pambansang Komisyon para sa Kultura o NCCA at mga Sining, at West Visayas State University (WVSU) ang kumperensiya. Bukás ito sa mga manunulat, guro, at iskolar. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kina Lourdes Z. Hinampas (KWF) sa 0932-6348721 at Dr. Francisca Borja (WVSU) sa 09255442627.