Pangalan ng Wika Mëranáw
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Maranao, Meranao, o Meranaw
Pangkat na gumagamit ng wika Mëranáw
Sigla ng Wika Ligtas 
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Danao, Maranao-Iranun
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 1,354,542 (NSO 2010 Filipinas)
Lokasyon Lanao del Norte, Lanao del Sur (may nagsasalita rin sa Magindanaw, Bukidnon, Cotabato, at Soccsargen
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;