Pangalan ng Wika Molbog
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Balabak, Molbog Palawan
Pangkat na gumagamit ng wika Molbog
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Palawanic
Mga kilalang wikain (dialects) Balabac, Banggi
Populasyon 13,698 (NSO 2010 R-IVB) 473 pamilya sa Balabac 
Lokasyon Bayan ng Balabac at Bataraza, lalawigan ng Palawan
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;