Pangalan ng Wika Onhan
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Loocnon, Inonhan, Bisaya
Pangkat na gumagamit ng wika Loocnon, Bisaya
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan
Mga kilalang wikain (dialects) Bulalakaw, Dispoholnon, at Alcantaranon
Populasyon 81,665 (LEF 2018/2015 PSA census)
Lokasyon Alcantara, Ferrol, Looc, San Andres, San Jose, Santa Fe, Sta. Maria sa Romblon
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;