Pangalan ng Wika Palaw-an
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Palaw-an Brooke’s Point, Palaw-an Sentral, Palaw-an Timog Kanluran
Pangkat na gumagamit ng wika Palaw-an
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects) Greater Central Philippine, Palawanic
Populasyon 87,493 (NSO 2010 R-IVB)
Lokasyon Bayan ng Bataraza, Brooke’s Point, Quezon, Rizal, Aborlan, at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;