Pangalan ng Wika Pangasinan
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Pangasinense
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Southern Cordilleran, West Southern Cordilleran
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 1,481,357 (NSO 2010 R-I, R-II, R-III, CAR)
Lokasyon Pangasinan, Tarlac, La Union
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;