Pangalan ng Wika Pannon
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agta Ilabin, Agta Central Cagayan
Pangkat na gumagamit ng wika Agta Ilain
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon
Mga kilalang wikain (dialects) Pannon, Napnon, Se-esi, Kuga, Magtenap, Ali, Elodan, at Egaton
Populasyon  10,000+ (KWF 2015)
Lokasyon Gattaran, Sta. Teresita, Gonzaga, Lal-lo,
Buguey, Sta. Anna, Amulung, at Peñablanca, lalawigan ng Cagayan
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;