Pangalan ng Wika Paranan
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Palanan, Palanenyo
Pangkat na gumagamit ng wika Paranan
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Northeastern Luzon
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 16,348  (NSO 2010 R-II)
Lokasyon Bayan ng Palanan at Divilacan, Isabela
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;