Pangalan ng Wika Ratagnón Mangyán
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Datagnon, Latagnon, Aradigi
Pangkat na gumagamit ng wika Ratagnón Mangyán
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, West, Kuyan
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 1,006 (NSO 2010 R-IVB)
Lokasyon Brgy. Tanyag bayan ng Calintaan at Brgy. San Nicolas bayan ng Magsaysay, Occidental Mindoro
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;