Pangalan ng Wika Alta
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Edimala
Pangkat na gumagamit ng wika Alta
Sigla ng Wika Tiyak na Nanganganib
Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon Humigit-kumulang 1,000 o 300 pamilya sa limang komunidad ng Aurora (2015 KWF)
Lokasyon Dipaculao, Maria Aurora, Baler, San Luis, Diteke, Dianid, at Villa Aurora sa Aurora; Gabaldon at Dingalan sa Nueva Ecija
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;